Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 NS MAS

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Partnerství v MAS


 

MAS Jižní Haná se připravuje na rozvoj svého území v novém programovacím období let 2014 – 2020 a je tvořena různými subjekty venkovské ekonomiky, obcemi, neziskovými organizacemi a podnikateli.

 

Kdo se může stát partnerem MAS?

Partnery se mohou stát fyzické či právnické osoby, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Partneři musí mít na území působnosti MAS Jižní Haná (Hulín, Chropyně, Tlumačov, Kvasice, Skaštice, Břest, Sulimov, Karolín, Bělov) tvralé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území působit. Rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci MAS.

 

Jak se můžete stát partnery MAS?

Partnerem MAS se můžete stát po vyplnění přihlášky - ke stažení ZDE. Prosíme o její zaslání na naši adresu nebo doručení osobně k nám do kanceláře. Přistoupení partnera se projednává a schvaluje vždy na nejbližším zasedání valné hromady MAS Jižní Haná na základě doporučení od jednoho stávajícího partnera MAS.

Partnerství vzniká na základě uzavření partnerské smlouvy

 

Práva a povinnosti partnerů MAS:

 1. Partner má veškerá práva a povinnosti vyplývající ze zakládací smlouvy a statutu      společnosti Jižní Haná o. p. s., a to zejména:

   - právo účasti na hlasování nejvyššího orgánu MAS

   - právo být volen do orgánů MAS

   - právo spolurozhodovat o dalším vývoji a směrování MAS

   - právo a povinnost být začleněn do jedné ze zájmových skupin

   - povinnost chovat se čestně vůči společnosti a její organizační složce MAS

   - povinnost zachovávat jednací řády orgánů společnosti a jednací řády orgánů MAS

 2. Partner navrhuje zástupce pro jednání v orgánech MAS Jižní Haná. Pokud tímto    zástupcem nebude statutární zástupce partnera, musí tento zástupce doložit písemnou  plnou moc pro jednání v těchto orgánech.

 3. Partner se aktivně účastní procesu zpracování strategie komunitně vedeného  místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS Jižní Haná.

 4. Partner se aktivně účastní procesu zpracování programových rámců.

 5. Partner poskytuje společnosti informace a data o vlastních projektech, aktivitách a    akcích, které jsou nezbytné k vyhodnocování realizace strategie komunitně vedeného  místního rozvoje pro území MAS Jižní Haná a programových rámců.

 6. Partner zajišťuje publicitu MAS Jižní Haná na svých webových stránkách,  v  tiskovinách určených pro veřejnost a na veřejných prezentacích, při které používá  logo  MAS Jižní Haná za dodržení podmínek uvedených v partnerské smlouvě.